ι Τα μυστικά του Κόλπου
Κυριακή, Οκτωβρίου 23, 2005
Ερωτήσεις σε πολιτικούς και "παράγοντες"
Η επέκταση του αεροδρομίου δεν είναι βέβαια ένα καινούριο …λιμάνι. Ωστόσο, πολλές από τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ταυτίζονται με εκείνες ενός μεγάλου λιμενικού έργου, καθώς μιλάμε για μια τεράστια κατασκευή σε θαλάσσιο περιβάλλον. Το κείμενο της Ξένιας Λοϊζίδου (της Ξένιας, όχι της άλλης που έχει το ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ) με τίτλο «Κάθε λιμάνι και …περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εδώ, μας δίνει μια άρτια εικόνα για το τι θα πρέπει να περιέχει μια σωστή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΚΑΙ για την περίπτωση του αεροδρομίου.

Ερώτηση κρίσεως: Οι υπάρχουσες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πληρούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, που πρέπει να έχουν αυτές οι μελέτες;

Η ερώτηση θα πρέπει να τίθεται σε κάθε πολιτικό παράγοντα (υπουργό, δήμαρχο, τοπικό στέλεχος κλπ) που προωθεί το έργο της επέκτασης. Και θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις ακόλουθες, επί λεπτομερειών:

1. Έχει προηγηθεί μια αξιόλογη εκτίμηση για τις τάσεις της εξέλιξης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την ύπαρξη του έργου στο μέλλον; - Κι αν ο «παράγοντας» σας κοιτάζει έτοιμος να βγάλει ένα μικρό (άσχετο) δεκάρικο, ρωτήστε τον: Γνωρίζετε ότι ο Θερμαϊκός, με τις μεγάλες προσχώσεις των ποταμών δυτικά τείνει να μετατραπεί σε λίμνη; Πόσες δεκάδες μέτρα είναι πια «ωφέλιμα» για την είσοδο των μεγάλων πλοίων στον Κόλπο, άρα την πρόσβασή τους στη Θεσσαλονίκη; Έχετε κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

[Επειδή ο «παράγοντας» θα σας κοιτάζει απλανώς, πείτε του στα ίσα: Ρε σύ μεγάλε, αφού δεν το ξέρεις το ρημάδι το περιβάλλον του Θερμαϊκού και τα προβλήματά του και πως θα εξελιχθεί στο μέλλον, γιατί θέλεις να το φορτώσεις, έτσι στο άνετο, με ένα τεράστιο έργο;]

2. Η επέκταση θα λειτουργεί σαν τεράστιος κυματοθραύστης, θα παρεμβαίνει στη ζώνη που κινείται το παράκτιο ίζημα, με αποτέλεσμα να τροποποιείται η «ακτομηχανική δίαιτα» της περιοχής. Στις περιπτώσεις τέτοιων έργων παρατηρούνται συνήθως μεγάλες συσσωρεύσεις ιζημάτων ανάντι του έργου και φαινόμενα παράκτιας διάβρωσης στα κατάντι. (Στο Θερμαϊκό, λόγω των ρευμάτων του, οι συσσωρεύσεις και οι διαβρώσεις προβλέπονται αμφοτερόπλευρα). Έχει γίνει αναλυτική μελέτη της διαφοροποίησης της ακτομηχανικής δίαιτας και μελέτη πρόβλεψης της ακτογραμμής υπό την επίδραση του έργου για τα επόμενα 25 χρόνια τουλάχιστον;

[Τι πάει να πει αυτά ΘΑ μελετηθούν ΜΕΤΑ την έναρξη του έργου; Μήπως πήρατε ληγμένα;]

3. Έχετε αξιολογήσει επακριβώς τις επιπτώσεις του έργου στην αισθητική του τοπίου; Με άλλα λόγια, γνωρίζετε ποια ακριβώς θα είναι η έκταση και η μορφολογία των τεχνικών παρεμβάσεων (λιθορριπές, κρηπιδώματα, τσιμέντωμα ακτογραμμής) που θα γίνουν στις ακτές της Περαίας, της Πυλαίας και της Καλαμαριάς;

[Α, κι αυτά ΘΑ μελετηθούν ΜΕΤΑ την έναρξη του έργου; Τι λες, ορέ μπίρομ!]

4. Υπάρχει διαθεσιμότητα λατομικών υλικών; Τη Σουρωτή – ξεχάστε την! Δεδομένου ότι η μεταφορά των μπάζων είναι σημαντικότατο στοιχείο κόστους και ότι θα πρέπει να τα μεταφέρετε από του διαβόλου τη μάνα, είναι δυνατόν να ξεκινήσει το έργο χωρίς επανεκτίμηση του προϋπολογισμού;

[Είναι δυνατόν λέτε; Να σας προτείνουμε για Νόμπελ οικονομίας!]

5. Υπάρχει μια σφαιρική συνθετική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν σε σημαντικό ή υπολογίσιμο βαθμό το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής; Έχει μελετηθεί αυτό το ζήτημα τόσο για τη φάση κατασκευής, όσο και για τη φάση λειτουργίας του έργου; Έχετε υπόψη σας ότι θα θαφτούν κάτω από τόνους μπάζων τρεις μοναδικές ποικιλίες οστρακοειδών, που ενδημούν στην περιοχή;

[Όχι στο πρώτο, όχι στο δεύτερο, όχι και στο τρίτο; Ποιος είσαι ρε φίλε, ο Μεταξάς;]

6. Έχετε κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις του έργου της επέκτασης στις χρήσεις γης και στο δομημένο περιβάλλον της πλησίον περιοχής; Έχετε εντοπίσει και αξιολογήσει τις επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία της περιοχής; Έχετε πραγματική και αξιόλογη μελέτη συνεκτίμησης των θετικών / αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων στην πλησίον και την ευρύτερη περιοχή;

[Όχι, Όχι και πάλι Όχι; Πίσω, ρε γορίλα!]

7. Υπάρχει μήπως πρόβλεψη και αναλυτική περιγραφή ενός συστήματος παρακολούθησης της καθεμιάς από τις παραμέτρους που αναφέραμε (και άλλες, που δεν αναφέραμε) κατά τη λειτουργία του έργου;

[Πως; πάλι ΘΑ; Καλά κρασιά!]

Αν τεθούν αυτές οι ερωτήσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα λάβουν τις απαντήσεις που «προβλέπουμε» στο παραπάνω κείμενο – οπότε η τελική απόφαση των πολιτών είναι δεδομένη:

Πίσω – και μπρος! (ατάκα από τον Αστερίξ)

Αρκεί να μπορέσουν οι πολίτες να θέσουν τις ερωτήσεις. Στοιχειώδης προϋπόθεση, να γνωρίσουν το πρόβλημα.

[Τα σχόλια στις αγκύλες ίσως είναι απολύτως απαραίτητα: συμπυκνώνουν άρτιες και σαφείς πολιτικές θέσεις, διατυπωμένες στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι πολιτικοί και «παράγοντες» και μελετητές. Όταν τους μιλάς ευγενικά, με επιχειρήματα κλπ, απλώς σε γράφουν – εκεί που δεν πιάνει μελάνι!]

HOMEWORK

1. Η εποχή κατά την οποία οι «ειδικοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί (δηλαδή θα έπρεπε να έχει περάσει…) Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί μια νέα σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας των πολιτών. Ανάπτυξη του θέματος, εδώ

2. Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: τι σημαίνει, πως εφαρμόζεται. Άρθρο του Μ. Θεοδωρόπουλου, clic εδώ

3. Το παράκτιο περιβάλλον στην Ελλάδα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παράκτια ζώνη. Η διαχείριση των παράκτιων πόρων στην Ελλάδα. Ανάγκη για Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας ζώνης. Το (πολύ ενδιαφέρον) σχετικό κείμενο, θα το βρείτε εδώ

4. Οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, οι εμπειρικοί πολιτικοί και οι εργολάβοι (ακόμα και οι πανεπιστημιακοί μελετητές!) μπορεί να θεωρούν την άμμο μιας παραλίας νεκρή φύση – άρα και να χάσουμε την αμμουδιά του Θερμαϊκού ή να την τσιμεντώσουμε, δε χάλασε ο κόσμος. Για να μη μασάτε σε τέτοιες ανοησίες, δείτε το άρθρο του Markus Huettel, με τίτλο Coastal sands as biocatalytical filters,
εδώ, λέμε!
 
Έγραψε ο Πάνος - Κυριακή, Οκτωβρίου 23, 2005 |


3 Comments:


 • At 2:35 μ.μ., Anonymous Ανώνυμος

  Πολύ μου αρέσει το Παρασκευή, Οκτώβριος 29, 2005! Πως λέμε στα Αμερικάνικα: "Friday, October 29, 2005".

  Εύγε! Κατά τα "άλλα" είμαστε συνηδειτοποιημένοι....

   
 • At 5:19 μ.μ., Blogger Πάνος

  Και που να ακούσεις τους αμερικάνοι να λένε sympathy, technology, climax...

  *

  You have a point, πάντως. Στο επόμενο "πείραγμα" που θα κάνω εις το πλαίσιον (template) θα κοιτάξω να το διoρθώσω, επί το ελληνοπρεπέστερον.

  (κι εμένα δε μου κάθεται καλά στο μάτι, εδώ που τα λέμε...)

   
 • At 5:20 μ.μ., Blogger Πάνος

  ...συνειδητοποιημένοι, βεβαίως! Μη γράφουμε τα ελληνικά σαν αμερικάνοι...