ι Τα μυστικά του Κόλπου
Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2005
Κύριε Γιώργο, μας ακούτε;

(Γεώργιος Ιακωβίδης, "Παιδικό Κονσέρτο")

Ημερομηνία: 27/10/2005. Θέμα: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 του αεροδρομίου «Μακεδονία». (Για τη μελέτη της μακέτας του έργου, ΚΛΙΚ ΕΔΩ!)Την επιστολή απευθύνει η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά. Με τη σειρά που εμφανίζονται, στην επιστολή περιέχονται τα εξής ενδιαφέροντα θέματα:

1. Τη διερεύνηση της όλης υπόθεσης ανέλαβε πενταμελής ειδική επιτροπή «έμπειρων στελεχών», προκειμένου να ενημερωθεί και να τοποθετηθεί για την πορεία εξέλιξης του έργου.

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα πλήρες ιστορικό της πορείας του έργου, από το 1996 έως σήμερα.

3. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βασίζεται, σύμφωνα νε την Επιτροπή του ΤΕΕ σε τρεις υποστηρικτικές μελέτες, τις ακόλουθες:

* [Η «ακτομηχανική» (παράκτια κυκλοφορία και στερεομεταφορά, διασπορά αιωρούμενων σωματιδίων κατά την κατασκευή), σύμφωνα με την οποία και με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων διαβρωτική τάση της ακτής σε μήκος 1.000 περίπου μέτρων από τη Σκάλα Περαίας μέχρι τις κεραίες, της τάξης των 2-3 μέτρων περίπου σε ετήσια βάση, χαρακτηριζόμενη ως ήπια και ανατάξιμη με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας (τεχνητός εμπλουτισμός της ακτής περιοδικά, κατασκευή κυματοθραυστών παράλληλων προς την ακτή, κατασκευή εγκάρσιων προς την ακτή βραχιόνων)

* η ωκεανογραφική (μετρήσεις ρευμάτων και μετρήσεις ποιότητας ιζημάτων) και

* η γεωτεχνική (έρευνα υλικών κατασκευής του επιχώματος και λιμενικών έργων, διερεύνηση εναλλακτικών δανειοθαλάμων και λατομικών περιοχών)].

4. Παρατηρούμε ότι η Επιτροπή του ΤΕΕ επιβεβαιώνει (και στηρίζει με το επιστημονικό της κύρος) σχεδόν όλα όσα έχουν γραφεί στα «μυστικά του Κόλπου» και στον «Ημίαιμο» σχετικά με τη διάβρωση των ακτών, αλλά και τα προβλεπόμενα «μέτρα προστασίας», δηλαδή τον περιοδικό τεχνητό εμπλουτισμό της ακτής (σημαίνει: κουβαλάμε μπάζα και άμμο από αλλού – από πού άραγε;- και «μπαλώνουμε» την ακτή της Περαίας), κατασκευή παράλληλων προς την ακτή κυματοθραυστών όπως αυτός που μπάζωσε τη σκάλα των Νέων Επιβατών - (δείτε όμως και ΑΥΤΟ!), αλλά και εγκάρσιων προς την ακτή βραχιόνων (λιθορριπές, όπως αυτές που έκαναν καραγκιόζ -μπερντέ της ακτές της Πιερίας, χωρίς αποτέλεσμα).

5. Η «ωκεανογραφική» μελέτη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις των ρευμάτων, έχει υποστηριχτεί με πειστικά επιχειρήματα ότι πάσχει σοβαρά, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση (δείτε τα σχόλια του post).

Σημειωτέον οτι δε γίνεται καν λόγος για μελέτη που θα εκτιμά τις τάσεις εξέλιξης του πςεριβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την ύπαρξη του έργου στο μέλλον. Δε γίνεται λόγος επίσης για τις επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου. Για μια σφαιρική, συνθετική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που αλληλεπιδρούν και επηρρεάζουν σε σημαντικό ή υπολογίσιμο βαθμό το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Για τις επιπτώσεις του έργου της επέκτασης στις χρήσεις γης και στο δομημένο περιβάλλον της πλησίον περιοχής. Ούτε καν υπάρχει μελέτη για τη συνεκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού και τις γύρω περιοχές. Φυσικά, δεν προβλέπεται κάποιο σύστημα παρακολούθησης των μεταβαλόμενων παραμέτρων κατά τη λειτουργία του έργου! Όλα ΘΑ μελετηθούν, ΘΑ χρηματοδοτηθούν και ΘΑ γίνουν... Θού Κύριε φυλακήν τω στοματί μου, να μην πω ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ!

6. Για τη «γεωτεχνική» μελέτη θα σημειώσουμε μόνο οτι ανατρέπεται πλήρως εάν, όπως προβλέπεται, γίνει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Βασιλικών ως προς την απόληψη υλικού (εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπάζα) από την περιοχή κοντά στις πηγές της Σουρωτής.

7. Η Επιτροπή αναφέρει τη θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Παραλείπει όμως να αναφερθεί στους όρους που έθεσε το Νομαρχιακό Συμβούλιο, υιοθετώντας τις ενστάσεις του Δήμου Θερμαϊκού - και οι οποίοι αγνοήθηκαν παντελώς στη συνέχεια!

8. Ο τελευταίος διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο [την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» η οποία προσέφερε έκπτωση 48,10%. Κατά της απόφασης αυτής δεν υποβλήθηκαν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 2522/97 από τις μετέχουσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες]. (Σημ.: Όλως τυχαίως, ο δεύτερος μειοδότης -εταιρεία ΑΚΤΩΡ- μέσω θυγατρικής «ανέλαβε» το 30% του έργου, όπως έγραψαν οι εφημερίδες).

9. Η Επιτροπή του ΤΕΕ μας πληροφορεί ότι: [Δύο ενστάσεις είχαν υποβληθεί κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού οι οποίες απορρίφθηκαν με συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργού και αξίζει να γίνει αναφορά στην μία εξ’ αυτών, υποβληθείσα από την Ε.Ε. «J & P ABAΞ A.E.» η οποία επικαλούνταν ότι έπρεπε να κληθεί η πρώτη μειοδότρια και η δεύτερη που προσέφερε έκπτωση 45,40% να αιτιολογήσουν τις προσφορές τους σύμφωνα με το άρθρο 30 του Π.Δ. 334/2000 ως υπερβολικά χαμηλές. Το σκεπτικό της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που τις απέρριψε, το οποίο υιοθέτησε και το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνοντας τη νομιμότητα της διαδικασίας, ήταν ότι αποκλεισμός λόγω χαμηλής προσφοράς κατόπιν διαδικασίας αιτιολόγησης δεν προβλέπεται πλέον από τον υφιστάμενο νόμο 3263/2004 σε αντίθεση με το προϊσχύον δίκαιο]

Με άλλα λόγια, η πρώτη και η δεύτερη μειοδότρια, που έδωσαν εξωφρενικές εκπτώσεις, (υποτίθεται ότι) λειτούργησαν απολύτως μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Αν όμως συνδυάσουμε τις εκπτώσεις με την εν συνεχεία μεταξύ τους «συνεργασία» - μήπως διακρίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά; Η όλη ιστορία (μεθόδευση;) ευλογήθηκε από τον κ. Σουφλιά, με την υπογραφή της σύμβασης. Για κάθε αντικειμενικό παρατηρητή, ο κ. Σουφλιάς οφείλει να εξηγήσει με πειστικά πολιτικά επιχειρήματα τις αποφάσεις του. Γιατί, έστω και αν οι αποφάσεις είναι σύννομες, εξακολουθούν να είναι πολιτικά ανεξήγητες και αδικαιολόγητες. Τις ευθύνες αυτές, όπως και όλων όσοι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση θα έρθει κάποια στιγμή που οι πολίτες θα τις αποδώσουν στον καθένα - έστω κι αν πρόκειται μονάχα για αμαύρωση της "πολιτικής υστεροφημίας" και τίποτα περισσότερο.

10. Στη συνέχεια η Επιτροπή αναφέρεται στην προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού και φορέων της περιοχής προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση (η απόφαση αναμένεται να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2006): [Οι προσφεύγοντες επικαλούνται, ως πλέον σημαντικούς, τους παρακάτω λόγους :

* Η κατασκευή του έργου πρόκειται να επιφέρει μια ιδιαιτέρως εκτεταμένη και επικίνδυνη διάβρωση της παράκτιας περιοχής του Δήμου Θερμαϊκού, φαινόμενο που δεν μελετήθηκε επαρκώς από τη συνταχθείσα και εγκριθείσα ΜΠΕ.

* Το ενδεχόμενο συνολικής ανατροπής των δεδομένων της ΜΠΕ και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, στην περίπτωση απαγόρευσης χρήσης του προσδιορισμένου δανειοθαλάμου για τη λήψη των απαιτούμενων 7 εκ. κυβικών μέτρων αδρανών, στην περιοχή του Α. Αντωνίου.

* Η Υπουργική απόφαση είναι κατά παράβαση της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και κακώς κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αναθέτοντας το έργο σε Ε.Ε., καθώς αυτή υπέβαλε «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά»]

11. Η Επιτροπή του ΤΕΕ μας πληροφορεί ότι «η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης απορρίφθηκε από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ στις 15 Σεπτεμβρίου του 2005, αναφέροντας (σημ.: εννοείται η απόφαση), μεταξύ άλλων, ότι επειδή η δικάσιμος για την αίτηση ακύρωσης ορίστηκε στις 3.2.2006, οι εργασίες κατασκευής ενός έργου που θα διαρκέσουν περίπου 6 χρόνια θα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

12. Επίσης ότι: «ο Δήμος Θερμαϊκού και ο Δήμος Βασιλικών, κατέθεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) στις 8 και 12 Σεπτεμβρίου 2005 αντίστοιχα, αίτηση ανάκλησης της πράξης του κλιμακίου του Ε.Σ. με την οποία κρίθηκε νόμιμη η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την κατακύρωση του διαγωνισμού, σύμφωνα ε το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002, η οποία συζητήθηκε στο αρμόδιο τμήμα του στις 7 Οκτωβρίου, τη δε απόφασή του μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε» (Σημ.: Το Ε.Σ. έκρινε ως νόμιμη την κατακύρωση του διαγωνισμού)

13. Στη συνέχεια, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταλήγει στα ακόλουθα έξι συμπεράσματα:

α. [Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε έχοντας μια σχετική πληρότητα από πλευράς μελετών λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός του, τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη συνήθη πρακτική στον τομέα κατασκευής των δημοσίων έργων στη χώρα μας]. Δεν είναι δουλειά μας να αξιολογήσουμε τις "συνήθεις πρακτικές" που εφαρμόζονται στη χώρα μας, αλλά τα παραγόμενα έργα συνήθως ...μιλάνε από μόνα τους! Αναφέραμε ήδη ενδεικτικά ποιές μελέτες δεν έχουν γίνει - ούτε προβλέπονται καν.

β. [Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού φαίνεται να μην έχει προβλήματα νομιμότητας, σύμφωνα με το ισχύον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης κατασκευής των δημοσίων έργων (Ν. 3263/2004)]

γ. [Η προβλεπόμενη έναρξη κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μια πενταετία. Οι ευθύνες για την καθυστέρηση αυτή προφανώς βαρύνουν κυρίως την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά σε κάποιο βαθμό και την παρούσα]

δ. [Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στην παράκτια περιοχή (εξαμμώσεις, προσαμμώσεις) είναι αναμφίβολες και επιβεβαιώνονται από την ειδική υποστηρικτική μελέτη ακτομηχανικής διερεύνησης που συντάχθηκε, με βάση βέβαια μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης, που προβλέπει διάβρωση της ακτής 2-3 μ. σε ετήσια βάση για ένα τμήμα 1.000 περίπου μέτρων. Κατά τη γνώμη μας, πέρα από τις δυνατότητες ανάταξης της κατάστασης, ο χαρακτηρισμός αυτής της διάβρωσης ως ήπιας είναι μάλλον επιεικής, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι ένα μεγάλο μέρος της περιοχής αυτής είναι αστική, σε σχέση μάλιστα και με τον προβλεπόμενο χρόνο κατασκευής των μέτρων προστασίας (όταν διαπιστωθεί το βέβαιο φαινόμενο, μετά την κατασκευή του έργου, θα μελετηθούν και θα υλοποιηθούν τα μέτρα προστασίας).
Κατά τη γνώμη μας στο σημείο αυτό, τόσο η ΜΠΕ, όσο και οι Περιβαλλοντικοί Όροι που εγκρίθηκαν, θα έπρεπε να προβλέπουν, πριν τη δημοπράτηση του έργου, την περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχόμενα πειραματική επιβεβαίωση της υπολογισθείσας διάβρωσης (διερεύνηση που πρόσφατα ανατέθηκε στο Ε.Μ.Π), αλλά και των έργων προστασίας της παράκτιας περιοχής. Θα έπρεπε επίσης, στην ίδια φάση να μελετηθούν οι επιπτώσεις, τόσο της πρόσχωσης των 500 περίπου στρεμμάτων για την κατασκευή του διαδρόμου 10-28, όσο και της κατασκευής των έργων προστασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής (αλλοιώσεις στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, μεταβολές στη θαλάσσια κυκλοφορία – ρεύματα κ.λ.π.) .

Πρέπει να σας ενημερώσουμε, ότι οι παραπάνω επισημάνσεις μας τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΥΠΑ και του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε σχετική ενημερωτική σύσκεψη που έγινε με τους μελετητές, πριν τρία χρόνια περίπου. Είναι βέβαιο επίσης γεγονός, κατά τη γνώμη μας όμως ήσσονος σημασίας, αν και χρήζει απάντησης, ότι κανένας από τους δικαιολογημένα ενδιαφερόμενους σήμερα φορείς δεν προσέβαλε στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, την Μ.Π.Ε και τους Περιβαλλοντικούς όρους, ούτε την δημοπράτηση του έργου κατά τις προηγούμενες φάσεις του διαγωνισμού]

ε. [Η χρήση δανειοθαλάμου για τα αμμοχάλικα, παρά την ειδική διερεύνηση που έγινε σε συγκεκριμένη περιοχή, καλύπτεται επαρκώς σε ότι αφορά εναλλακτικές λύσεις, τόσο από τους περιβαλλοντικούς όρους, όσο και από την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων των τευχών δημοπράτησης. Το γεγονός αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις (τήρηση τμηματικών προθεσμιών) στην περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΣτΕ για τη χρήση του δανειοθαλάμου στην περιοχή Αγ. Αντωνίου, ούτε το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών του αναδόχου για την διεκδίκηση προσαύξησης της τιμής κατασκευής επιχώματος, λαμβανομένου υπόψη του είδους του έργου και της επίδρασης της συγκεκριμένης εργασίας στο συνολικό κόστος του]

στ. [Η έκπτωση που δόθηκε από τον μειοδότη 48,10% πέρα από το γεγονός της πρόβλεψης των πρόσθετων εγγυήσεων από το Ν. 3263/2004, σίγουρα δεν είναι μια μικρή έκπτωση. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ανάλογη περίπου έκπτωση έδωσε ο δεύτερος μειοδότης και παρόμοιες έχουν δοθεί και σε άλλα μεγάλα έργα μετά την εφαρμογή του νέου νόμου. Αποτελεί όμως απορίας άξιον το γεγονός, ότι η μειοδότης Ε.Ε «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», παρότι της κοινοποιήθηκε από το ΣτΕ η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού και ενώ είχε δικαίωμα παρέμβασης, δεν παρέστη στη συζήτηση για την αναστολή εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης και δεν κατέθεσε τις απόψεις της, ως άμεσα ενδιαφερόμενη]

14. Τα «συμπεράσματα» της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ιδιαίτερα εύγλωττα, έστω κι αν είναι διατυπωμένα σε «διπλωματική» γλώσσα. «Δικαιώνουν» κατά κάποιο τρόπο την προσέγγιση που είχαμε αναπτύξει εμείς οι «ερασιτέχνες» και «μη ειδικοί» αλλά και "ρομαντικοί" και "άκρως επικίνδυνοι" και "άσχετοι παρατηρητές" για κάποιον (εμπλεκόμενο) καθηγητή του ΑΠΘ, του οποίου μάλλον πατήσαμε τον ...κάλο!

15. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η κατάληξη του τέταρτου συμπεράσματος, ότι δηλαδή κανένας από τους δικαιολογημένα ενδιαφερόμενους σήμερα φορείς δεν προσέβαλε στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, την Μ.Π.Ε και τους Περιβαλλοντικούς όρους, ούτε την δημοπράτηση του έργου κατά τις προηγούμενες φάσεις του διαγωνισμού. Στο σημείο αυτό επικεντρώνεται το πρώτο σημείο της κριτική μας απέναντι στην Διοίκηση του Δήμου και τον Δήμαρχο Αντώνη Μαντζάρη, ο οποίος όμως θεωρεί (προφανώς μετά από εισήγηση του εντεταλμένου νομικού συμβούλου) ότι για λόγους νομικής τακτικής η παρέμβαση του Δήμου Θερμαϊκού έπρεπε να γίνει ακριβώς τη στιγμή που έγινε και όχι νωρίτερα.

16. Το δεύτερο και σημαντικότερο σημείο κριτικής απέναντι στο Δήμαρχο είναι πως δε φρόντισε τόσον καιρό να ενημερώσει σχετικά με το θέμα τους κατοίκους του Δήμου, ώστε να υπάρχει τώρα η απαραίτητη και αναντικατάστατη υποστήριξη / κινητοποίηση των κατοίκων. Οι λόγοι που δεν έγινε αυτό σχετίζονται πιθανόν (και) με την τραυματική εμπειρία της υπόθεσης του «ραντάρ» - αλλά η συζήτησή τους δεν είναι του παρόντος, καθώς προέχει για όλους τώρα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο!

17. Ολοκληρώνοντας την επιστολή –παρέμβαση για το θέμα, το ΤΕΕ προτείνει προς τον Υπουργό κ. Σουφλιά:

α. [Να εκτιμήσει τους κινδύνους από την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων (υπογραφή σύμβασης), πριν την εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Μάρτιος 2006), τόσο για να μην εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων από πλευράς αναδόχου, σε περίπτωση αποδοχής των προσφυγών, όσο και για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην απορρόφηση πόρων του Γ’ ΚΠΣ] (Σημ.: Ο κ. Σουφλιάς προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης, πράξη την οποία ανακοίνωσε πανηγυρίζοντας, αγνοώντας τις υποδείξεις του ΤΕΕ και αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Οι εξηγήσεις από τη δική του πλευρά εκκρεμούν)

β. [Σε αυτό το χρονικό διάστημα και με βάση τα συμπεράσματα της διερεύνησης των επιπτώσεων στην ακτογραμμή σε φυσικό ομοίωμα που ανατέθηκε στο Ε.Μ.Π., να συνταχθεί η μελέτη των μέτρων προστασίας και να γίνει ολοκληρωμένη διερεύνηση, από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, των εναλλακτικών λύσεων, με πειραματική επιβεβαίωση της τελικής πρότασης επίσης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εκλείψουν οι φόβοι και οι όποιες υπερβολές μπορεί να ακούγονται δικαιολογημένα από τους κατοίκους της περιοχής. Εξάλλου το κόστος των έργων προστασίας έχει προβλεφθεί στις απολογιστικές δαπάνες του έργου και μπορούν να κατασκευάζονται παράλληλα με την πρόοδο της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογείωσης αεροσκαφών] (Σημ.: οι «όποιες υπερβολές»; Ας μείνει ασχολίαστο…)

γ. [Τέλος, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν άμεσα από την ΥΠΑ τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» πριν δέκα χρόνια περίπου, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές προοπτικές εξέλιξης των αερομεταφορών παγκόσμια. Η διερεύνηση και προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας έπρεπε να έχει ήδη γίνει, αλλά επιβάλλεται να γίνει έστω και τώρα, για να επιβεβαιωθεί αν εξακολουθούν να ισχύουν όσα λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου έργου, αλλά και των επιπλέον απαιτούμενων παρεμβάσεων για τη συνολική αναβάθμιση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»]

18. Η «μετάφραση» των θέσεων του ΤΕΕ είναι η ακόλουθη: Προσέξτε πριν υπογράψετε, ξεκινάτε ένα μεγάλο έργο έτσι, ουσιαστικά χωρίς να έχει μελετηθεί επαρκώς από καμιά πλευρά του. Υπάρχει κίνδυνος για ανεξέλεγκτες και μη ανατάξιμες περιβαλλοντικές καταστροφές. Υπάρχει κίνδυνος το έργο να πάρει «κόκκινη κάρτα» από την ΕΕ. Αν υπογράψετε και ακυρωθεί στη συνέχεια η σύμβαση, ο ανάδοχος έχει λαμβάνειν 7 εκατομμύρια ευρώ!

19. Και ένα ακόμα σημείο που προκαλεί αμφιβολία και ανησυχία: Η διεξαγόμενη μελέτη στο ΕΜΠ πραγματοποιείται σε «φυσικό ομοίωμα». Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά δεν είμαστε και τόσο «άσχετοι» με την ερευνητική μεθοδολογία και τους περιορισμούς που έχουν οι «προσομοιώσεις» ώστε να δεχτούμε εύκολα ότι ένα εργαστηριακό μοντέλο είναι δυνατόν να περιλάβει όλες τις παραμέτρους που αφορούν τον πραγματικό Θερμαϊκό (αν υπάρχουν κιόλας επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα) - και να εκτιμήσει με την απαιτούμενη ακρίβεια τις επιδράσεις που θα έχει σ’ αυτές η παρεμβολή του υπό μελέτη τεχνικού έργου. Αλλά περί αυτών περισσότερα όταν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα της μελέτης (και το λεπτομερές "Υλικό και Μέθοδος" βεβαίως!)

20. Εδώ και καιρό τα «μυστικά του Κόλπου» προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Γράψαμε ήδη ότι θετική στάση τηρούν ο Δήμαρχος Αντώνης Μαντζάρης και η βουλευτής Χρύσα Αράπογλου, του ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να προσθέσουμε τώρα τον βουλευτή της ΝΔ Θεόδωρο Καράογλου, καθώς και τον Δημήτρη Καπλάνη, αρχηγό της αντιπολίτευσης στο Δήμο Θερμαϊκού, αν και οι σχετικές θέσεις του, που βρήκαμε στο τελευταίο φύλλο της «ΦΩΝΗΣ» χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις. Αντιθέτως, η τηλεοπτική παρέμβαση της βουλευτίνας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνας Ξυροτύρη έδειξε ότι προς το παρόν μάλλον δεν έχει μελετήσει το θέμα σε βάθος. Περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της ομάδας γύρω από την εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ», όπως και την άποψη του υποψηφίου (κατά δική του δήλωση) δημάρχου κ. Αλεξανδρή για το θέμα.

21. Άρθρο με τίτλο «Επέκταση του αεροδρομίου μέσα στο Θερμαϊκό: Βήμα ανάπτυξης ή μάταιη καταστροφή;» (είχε ανέβει στα «μτΚ» με τίτλο «Στου κουφού την πόρτα;») δημοσίευσε η εφημερίδα του Δήμου "Η ΦΩΝΗ" και – με δική της πρωτοβουλία – η εφημερίδα «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» του Πολιτιστικού και Οικολογικού Συλλόγου Περαίας. Επίσης άρθρα σχετικά με το θέμα, παρμένα από τα «μτΚ», όπως το "Help!" φιλοξενεί η Καλαμαριώτικη εφημερίδα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ». Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία – κυρίως όμως για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι συμπολίτες και οι «γείτονες» για το θέμα.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους του Διαδικτύου που έχουν εκφράσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη συμπαράστασή τους. Ιδιαίτερα τον Talos και την Avanti, που έχει "καρφιτσώσει" το θέμα στη σελίδα της. Ευχαριστώ επίσης και
όσους ασχολήθηκαν υποστηρίζοντας την επέκταση, γιατί μέσα από την "κόντρα" μας υπέδειξαν πλευρές για μελέτη.

22. Η υπόθεση δεν είναι (ακόμα) χαμένη. Όλα τα δεδομένα συνηγορούν ότι το νέο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης πρέπει να γίνει έξω από τα οικιστικά σύνολα, σε κατάλληλο σημείο από επιχειρησιακή, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη. Αν το έργο υλοποιηθεί όπως είναι «μελετημένο» και «προγραμματισμένο» θα συμβούν δύο τινά: θα καταστραφεί οριστικά και αμετάκλητα ο Θερμαϊκός – και σε λίγα χρόνια θα συζητάμε και πάλι για την ανάγκη να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη νέο αεροδρόμιο! Τώρα είναι η ώρα για τον καθένα να πράξει αυτό που θεωρεί σωστό.

23. Όποιος από τους φίλους θέλει να γράψει σχετικά (και να διατυπώσει ιδέες και προτάσεις) για το τι μπορούμε να κάνουμε, ας το κάνει. Αν κάποιος θέλει να «αρθρογραφήσει» επί του θέματος ας στείλει το κείμενό του με e mail στο panosz@otenet.gr και θα το «ανεβάσουμε» αμέσως. Η παλαιότερη έκκληση για βοήθεια προς όλους τους διαδικτυακούς φίλους, ισχύει απολύτως!
 
Έγραψε ο Πάνος - Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2005 |


8 Comments:


 • At 6:45 μ.μ., Anonymous Ανώνυμος

  Πάνο, είδες το ΤΕΕ (για να μη λέμε ότι όλοι αδιαφορούν);
  Oι οικολόγοι της πόλης τι λένε (Τρεμόπουλος κλπ); Aν δεν αγωνιστούν για να μη γίνει ο φαραωνικός διάδρομος, ας μείνουν σιωπηλοί και για τα υπόλοιπα θέματα.

  Σχολιαστής

   
 • At 11:55 μ.μ., Blogger ΤΑΣΟΣ

  Aν έχω καταλάβει καλά δεν χάνεται μόνο αιγιαλός. Χάνεται και πολύτιμη παραγωγικη γή απο μιά γεωργικη περιοχή (Βασιλικά). Κάτι που έγινε και στα Σπάτα.

  Διερωτώμαι γιατί δεν πάει ο κ. Σουφλιάς στο χωριό του νά φτιάξει αεροδρόμιο για να πάρει και κανένα ψήφο.

   
 • At 12:34 π.μ., Blogger Πάνος

  Στα Βασιλικά (Σουρωτή) διαμαρτύρονται οτι η απομάκρυνση εφτά (7) εκατομμυρίων κυβικών "σκύρων" θα θέσει σε κίνδυνο τις πηγές του ομώνυμου μεταλλικού νερού.

  Ο κ. Σουφλιάς έχει μεγάλα σχέδια ΚΑΙ για το χωριό του: θέλει να φέρει εκεί τα νερά του Αχελώου, για να ποτίζουν οι Θεσσαλοί τα υδροβόρα βαμβάκια - τα οποία επίδοτεί η ΕΕ για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά, κόβοντας τα πόδια των Αιγυπτίων (για παράδειγμα) βαμβακοπαραγωγών.

  (προς δόξαν της παγκοσμιοποίησης - και της ελεύθερης αγοράς - και της ισοτιμίας στις διεθνείς σχέσεις!)

   
 • At 9:04 μ.μ., Blogger ΤΑΣΟΣ

  Και αφου εκτραπεί ο Αχελώος να νεκρωθεί και η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

   
 • At 4:34 μ.μ., Blogger mendrin

  Είμαι στη διάθεσή σας να προσφέρω όσο μπορώ στη σοβαρή προσπάθεια που κάνετε για τη σωτηρία του Θερμαϊκού.-

   
 • At 5:28 μ.μ., Blogger Πάνος

  Αγαπητέ Mendrin καλώς ήρθες.

  Η προσπάθεια εξακολουθεί να βρίσκεται στο δυσκολότερο στάδιό της: πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης γενικά - και της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού ακόμα περισσότερο.

  Είναι απίστευτα δύσκολο: Τα μεγάλα κόμματα (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) είναι υπέρ του έργου. Ο Θ. Καράογλου, βουλευτής της ΝΔ, που τόλμησε να εκφράσει διαφοφρετική γνώμη, μαθαίνω οτι βρήκε το μπελά του. Ακριβώς όπως και η Χρύσα Αράπογλου, όταν ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.

  Δυστυχώς υπέρ του έργου είναι και οι σημαντικότεροι τοπικοί θεσμικοί φορείς: η Νομαρχία Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι άλλοι δήμοι (πλην Θερμαϊκού) αδιαφορούν.

  Ο ΣΥΝ περί άλλα τυρβάζει - ο τοπικός ΣΥΝ δεν προφταίνει να ασχοληθεί (φαίνεται έχει πολλές και σοβαρές δουλειές), το ΚΚΕ δεν ακούστηκε καθόλου, οι Οικολόγοι ομοίως.

  Οι εφημερίδες (όλες!) θάβουν συστηματικά το θέμα. Το ίδιο και κάποια "αριστερά" περιοδικά, όπως το ΑΡΔΗΝ - απαξιούν να ασχοληθούν.

  Να όμως που το αραγές και μακάριο μέτωπο πολιτικών - δημοσιογράφων - εργολάβων δέχτηκε το πρώτο δυνατό χτύπημα: η ανακοίνωση του ΤΕΕ (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) είναι μεν γραμμένη με αξιοθαύμαστη βυζαντινού τύπου διπλωματικότητα, αλλά είναι σαφέστατη:

  Το έργο πάσχει από σχεδιασμό, μελέτη, πολιτική και οικονομική διαχείρηση - και τα θέματα αυτά πρέπει να λυθούν πριν υπογραφεί η σύμβαση!

  Βέβαια η σύμβαση υπογράφτηκε, αλλά το έργο έχει να υπερπηδήσει και άλλους σκοπέλους: το ΣΕ (απόφαση την επόμενη άνοιξη), ΕΕ (αναμένεται η εκτίμηση της Επιτρ. Περιβάλλοντος, της υπό τον κ. Δήμα) και πάλι ΕΕ (όταν επιχειρηθεί η ένταξη του έργου στο Δ' ΚΠΣ)

  Υπό αυτές τις συνθήκες το έργο μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί - απλώς τα 130 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού θα γίνουν στο τέλος 1130.

  Εκείνο που μπορεί να αποτρέψει αυτό το καταστροφικό, φαραωνικό και παντελώς άχρηστο (με την έννοια οτι σε λίγα μόνο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του η Θεσ/νίκη θα ψάχνει για ΝΕΟ αεροδρόμιο) είναι η αποφασιστική αντίσταση και αντίδραση των κατοίκων - σε όλες τις πόλεις και τα χωριά του Θερμαϊκού.

  Η ιστοσελίδα αυτή, που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε την ανάδειξη του θέματος, θα συνεχίσει να ενημερώνει για τις εξελίξεις και να φωτίζει πτυχές - στο μέτρο του δυνατού.

  Άλλες δράσεις, πιο απαιτητικές ίσως, είναι δουλειά μιας ομάδας πολιτών - στην οποία θεωρώ αυτονόητη και τη δική μου συμμετοχή / συμπαράσταση.

  Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συναντηθούν και να συνομιλήσουν όσο υπάρχει ακόμα καιρός, όσοι ενδιαφερόμενοι πολίτες υπάρχουν.

   
 • At 6:55 μ.μ., Blogger mendrin

  Ευχαριστώ φίλε για την ενημέρωση που μου πρόσφερες .
  θα ήθελα να γνωρίζεις ότι είμαι κάτοικος των Ν. Επιβατών , ότι παραβρέθηκα όπως κι εσύ στην λογοδοσία του Δημάρχου ρωτώντας σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μαθητών στο Λύκειο Θερμαϊκού και επίσης θέλω να σ’ ενημερώσω για την ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ , μιας Ένωσης που πιστεύω ότι στο μέλλον θα παίξει σοβαρότατο λόγο στα τοπικά δρώμενα με τη αξιόλογη και μαζική συμμετοχή των πολιτών του Δήμου μας.
  Υπόσχομαι για την αποστολή του καταστατικού της Ένωσης με την πρώτη ευκαιρία.
  Χάρηκα πραγματικά
  Γιάννης Μενδρινός.

   
 • At 7:00 μ.μ., Blogger mendrin

  Ευχαριστώ φίλε για την ενημέρωση που μου πρόσφερες .
  θα ήθελα να γνωρίζεις ότι είμαι κάτοικος των Ν. Επιβατών , ότι παραβρέθηκα όπως κι εσύ στην λογοδοσία του Δημάρχου ρωτώντας σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μαθητών στο Λύκειο Θερμαϊκού και επίσης θέλω να σ’ ενημερώσω για την ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ , μιας Ένωσης που πιστεύω ότι στο μέλλον θα παίξει σοβαρότατο ρόλο στα τοπικά δρώμενα με τη αξιόλογη και μαζική συμμετοχή των πολιτών του Δήμου μας.
  Υπόσχομαι για την αποστολή του καταστατικού της Ένωσης με την πρώτη ευκαιρία.
  Χάρηκα πραγματικά
  Γιάννης Μενδρινός.