ι Τα μυστικά του Κόλπου
Πέμπτη, Νοεμβρίου 02, 2006
Μια φωτογραφία, πόσα μπορεί να πει;


Πριν ένα χρόνο προσπαθούσα να δείξω τι ολέθριες επιπτώσεις έχει η αμετροεπής (και ΑΜΕΛΕΤΗΤΗ) παρέμβαση στις λειτουργίες της φύσης – η οποία εκδικείται σκληρά την ανθρώπινη θρασύτητα. Δείτε εκείνο το ποστ, έχει χαρακτηριστικές εικόνες από τη σκάλα των Νέων Επιβατών. Ένας φίλος μου έστειλε χθες μια αφ’ υψηλού φωτογραφία της σκάλας, όπου φαίνεται η εκατέρωθεν προσάμμωση. Όχι όμως όπως είναι σήμερα (σε πολύ χειρότερη κατάσταση) αλλά όπως ήταν το 2001. Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται με τη μεγένθυση της εικόνας.

Διαβάστε τώρα πως περιγράφει ο Καθηγητής του ΕΜΠ Ιωάννης Κουμαντάκης αυτό που συνέβη στους Νέους Επιβάτες – ελάχιστα χιλιόμετρα μακριά από τον πολύ μεγαλύτερο (τουλάχιστον πενταπλάσιου μήκους) πρόβολο της επέκτασης του Α/Δ Μακεδονία, για να σχηματίσετε μια εικόνα της καταστροφής που είναι (εξαιρετικά) πιθανόν να συμβεί:

Μια πραγματική εικόνα προσάμμωσης που έχει λάβει χώρα στο Δήμο Θερμαϊκού από το 1997 δίδεται στην περιοχή της Σκάλας των Νέων Επιβατών και τεκμηριώνεται σ’ αυτή την έκθεση με φωτογραφικό υλικό που παραθέτουμε στη συνέχεια. Η Σκάλα (προβλήτα) αυτή συνολικού αρχικού μήκους 120 μέτρων, κατασκευάστηκε το 1967-6 8. Αργότερα έγινε επέκτασή της κατά 80 μ. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν όμοιες προβλήτες τόσο στην Περαία όσο και στην Αγ. Τριάδα. Οι τρεις αυτές προβλήτες κατασκευάστηκαν πάνω σε κολώνες, διατεταγμένες σε δύο παράλληλες σειρές που απέχουν μεταξύ τους περίπου όσο το πλάτος κάθε προβλήτας. Σε κάθε σειρά οι κολώνες απέχουν μεταξύ τους 3 μ., εδράζονται στον πυθμένα της θάλασσας και προεξέχουν από την επιφάνειά της περί τα 2,5-3 μ. Πάνω σ’ αυτές τις κολώνες εδράζεται η προβλήτα, αφήνοντας κάτω από αυτή το χώρο μεταξύ των κολωνών ελεύθερο για τα θαλάσσια ρεύματα και τον κυματισμό.

Αυτού του τύπου οι προβλήτες (σκάλες) δεν προκάλεσαν αισθητά και με εμφανείς συνέπειες προβλήματα προσάμμωσης ή διάβρωσης.

Όμως το 1997 στη Σκάλα των Νέων Επιβατών κατασκευάστηκαν, σε δύο φάσεις, κάθετα στην υπάρχουσα προβλήτα, δύο συνεχόμενα ολόσωμα (μασσίφ) επιχώματα μέσα στη θάλασσα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αλιευτικό καταφύγιο.

Το μικρό αυτό λιμενικό έργο-θαλάσσιο μασσίφ επίχωμα, συνολικού μήκους μικρότερου των 100 m, διατάραξε έντονα την ευπαθή ισορροπία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της περιοχής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά και απόθεση τεράστιων ποσοτήτων λεπτόκοκκων αμμωδών υλικών, την προσάμμωση με αυτά μεγάλης έκτασης εκατέρωθεν της αρχικής προβλήτας και την μετατροπή της έκτασης αυτής σε στεριά. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια από την κατασκευή του καταφυγίου, στη θέση της προβλήτας η προσάμμωση έφθασε στα 120 μ από την αρχική ακτογραμμή από την οποία “ξεκινούσε” η προβλήτα.

Δημιουργήθηκαν με τον τρόπο αυτό δύο, περίπου τριγωνικές, νέες επιφάνειες στεριάς από τα υλικά της προσάμμωσης και προφανώς μείωση του βάθους της θάλασσας μέσα στο υπόλοιπο αλιευτικό καταφύγιο.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο μέσος ρυθμός προσάμμωσης (τα πρώτα χρόνια) ήταν της τάξης των 40 μέτρων ετησίως.

Η κατάσταση αυτή, που πέραν της προσάμμωσης έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση της έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου και άρα ελάττωση της χωρητικότητάς του σε αλιευτικά και άλλα σκάφη, οδήγησε την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης να συντάξει μελέτη για εξάμμωση (αφαίρεση της άμμου) και να εκτελέσει σχετική εργολαβία για την αφαίρεση μέρους της άμμου που είχε αποτεθεί.

Η εργολαβία αυτή εκτελέστηκε (εργολάβος Καματάκης) το έτος 2000. Αφαιρέθηκαν με εκσκαφές 120.000 m3 άμμου και απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Η αφαίρεση αυτή, μείωσε την έκταση της επιφάνειας προσάμμωσης κατά ένα μικρό μέρος. Στη κεντρική ζώνη αυτής, που αντιστοιχεί στην παλαιά προβλήτα, τα 120 μ που είχαν προσαμμωθεί, μειώθηκαν κατά 30-35 μ από την αφαίρεση της άμμου των 120.000 m3. Απ’ αυτό προκύπτει ότι την πρώτη τριετία τα υλικά προσάμμωσης ήταν της τάξης των 500.000 m3.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα το φαινόμενο της προσάμμωσης μένει “ζωντανό” και εντός της 5ετίας περίπου που μεσολάβησε από τον καθαρισμό (εξάμμωση) του 2000, η συνεχιζόμενη προσάμμωση ξαναγέμισε το χώρο που είχε εξαμμωθεί και ήδη προωθείται η δημιουργία νέας στεριάς και πέρα των 120 m από την αρχική θέση της ακτογραμμής.

Την τελευταία επομένως 5ετία ο ρυθμός προσάμμωσης μειώθηκε σε σχέση με την πρώτη 3ετία, παραμένει όμως ακόμη αρκετά υψηλός και σε μέση ετήσια βάση είναι της τάξης των 7 μέτρων (35 μ νέας προσάμμωσης εντός 5ετίας). Την πενταετία αυτή αποτέθηκαν περί της 150.000 m3 άμμου.

Η ως άνω περιγραφείσα κατάσταση που αφορά το φαινόμενο της προσάμμωσης στη Σκάλα των Νέων Επιβατών, δίδει μια συγκεκριμένη πραγματική εικόνα πορείας και εξέλιξής του.
Αυτή την πληροφόρηση και γνώση θα πρέπει να αξιολογήσομε και να κάνομε εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες προσαμμώσεις μετά την επέκταση κατά 1 Km του διαδρόμου προσαπογειώσεων του αεροδρομίου και όχι την αμφίβολης αξιοπιστίας πρόβλεψη των μοντέλων.

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο της προσάμμωσης όπως αποδεικνύεται από το υφιστάμενο μικρό λιμενικό έργο των Νέων Επιβατών, είναι εξόχως έντονο. Επισημαίνεται σχετικά ότι η διεύθυνση της επέκτασης μέσα στη θάλασσα του διαδρόμου προσαπογειώσεων 10-28 του αεροδρομίου, σε μορφή μασσίφ επιχώματος, είναι σχεδόν ίδια με αυτήν του μικρού θαλάσσιου επιχώματος του αλιευτικού καταφυγίου Νέων Επιβατών.


*

Ολόκληρο το κείμενο του Ι. Κουμαντάκη, ΕΔΩ.

Φυσικά, η προσάμμωση προϋποθέτει την εξάμμωση, δηλαδή τη διάβρωση των ακτών. Και ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί αυτό είναι το τσιμεντάρισμα των ακτών του δήμου Θερμαϊκού και η κατασκευή γιγαντιαίων κάθετων και παράλληλων στην ακτή κυματοθραυστών – έργα που θα αλλοιώσουν δραματικά (θα καταστρέψουν) την εικόνα ολόκληρης της ανατολικής ακτής. Για όποιον δεν έχει αποκτηνωθεί εντελώς, πρόκειται για πραγματικό εφιάλτη…

Θυμίζω ότι το έργο ήδη κατασκευάζεται, παρόλο που εκκρεμεί η προσφυγή του δήμου Θερμαϊκού στο ΣτΕ (εκδικάζεται στις αρχές Δεκεμβρίου – αν δεν πάρει και ΤΡΙΤΗ αναβολή). Αν δεν κάνουμε κάτι ΤΩΡΑ, παράλληλα με την αντίσταση στο άλλο έργο- τέρας, την υποθαλάσσια αρτηρία, τότε χαιρετίσματα…

*

Κόρες και παίδες των ιστολογίων, βάλτε (ξανά) ένα χέρι!
 
Έγραψε ο Πάνος - Πέμπτη, Νοεμβρίου 02, 2006 |


1 Comments:


  • At 8:04 π.μ., Anonymous Ανώνυμος

    Οπότε, εκατέρωθεν της προεκτάσεως του αεροδιαδρόμου μέσα στον κόλπο, δύνανται να προκύψουν μελλοντικώς νέες παραθαλάσσιες εκτάσεις επιζητούσες περαιτέρω "αξιοποίησιν". Μέγκλα...Αλλα κόλπα αυτά στον κόλπο...